Akademi Kebidanan Sayid Sabiq Indramayu
Akademi Kebidanan Sentra Bina Yudistira Tangerang
Akademi Kebidanan Suka Wangi Bekasi
Akademi Kebidanan Tri Dharma Bandung
Akademi Kebidanan Wijaya Husada
Akademi Kebidanan Yayasan Husada Madani
Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Cisarua
Akademi Keperawatan Bhakti Husada Cikarang
Akademi Keperawatan Buntet Pesantren
Akademi Keperawatan Dharma Husada Cirebon